Naar de homepage

Vraag van Nederlandse consumenten:

Zou alle energie in Nederland op dit moment volledig duurzaam kunnen zijn?

Het is een vraag die wij veel krijgen. Dat geldt ook voor de vraag waarom de overgang naar duurzame energie niet veel sneller gaat. Onderstaande videoreportage toont de ideeën van een aantal Nederlanders.Investeren in duurzame energie
Van de eigen energieproductie wekt Nuon in totaal ongeveer 11% van de energie duurzaam op. Het aandeel duurzame energie willen wij de komende jaren sterk vergroten, om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daarom blijven wij investeren in technieken om een duurzame energievoorziening dichterbij te brengen. Zo investeren we in het ontwikkelen en leveren van besparingsproducten en –advies, als ook in wind-, hydro- en zonne-energie.

Honderd procent duurzame energie is op dit moment helaas nog niet mogelijk. De wind en de zon leveren niet constant energie en vragen daarom om flexibele back-up capaciteit. Ook is biomassa (nog) niet in overvloed beschikbaar. Daar komt bij dat de kosten voor het opwekken van duurzame energie naar verhouding nu nog hoog zijn. Voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening blijven kolen en aardgas voorlopig dus nodig.

Brandstofmix voor een betrouwbare productie
Nuon kiest bewust voor een gemengde brandstofmix om minder afhankelijk te zijn van bepaalde soorten brandstoffen of technieken. Wij produceren stroom uit duurzame bronnen (wind, water en biomassa), fossiele brandstoffen (kolen en aardgas) en hoogovengas. Door onze keuzes steeds bewust te maken en een juiste balans na te streven, kunnen we een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke productie en levering realiseren. 

(2/3) Naar de volgende vraag »
Vandaag op nieuws.nuon.nl: