Naar de homepage

Vraag van Robert Spencer,

Head of Unit Gas Markets & Regulation Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa):

Welke rol speelt gas in de energietransitie om betrouwbaarheid te garanderen?

“De energievoorziening van de toekomst moet duurzaam en betrouwbaar zijn. En moet betaalbaar blijven. Deze drie doelstellingen lijken vaak tegenstrijdig te zijn en het is een behoorlijke uitdaging om ze in evenwicht te brengen”, stelt Robert Spencer van de NMa.

Het betekent onder meer dat Nuon inzet op diverse energiebronnen. Hiermee voorkomen we dat de energievoorziening in gevaar komt als een energiebron (tijdelijk) uitvalt. Flexibiliteit is dus van belang. Daarbij willen wij de CO2-uitstoot verminderen en het aandeel duurzame energie vergroten.

Rol gas
Bovendien willen wij duurzame energiebronnen zo optimaal mogelijk benutten. Dat is mogelijk in combinatie met een energiebron die flexibel kan inspelen op pieken en dalen in de energiebehoefte. En die kan inspelen op pieken en dalen in de duurzame energieproductie. Bijvoorbeeld op momenten dat de zon niet schijnt of de wind niet waait.

Gas is zo’n flexibel inzetbare bron. Wij verwachten dat gas een belangrijke rol blijft spelen in de brandstofmix. Deze flexibel inzetbare brandstof is de komende decennia volop beschikbaar. Dat garandeert een stabiele energievoorziening. Om minder afhankelijk te zijn van externe partijen is Nuon actief op de groothandelsmarkt van gas om een divers aanbod te waarborgen.

Slimme productie
In 2012 levert Nuon twee nieuwe gascentrales op. Hemweg 9, die flexibiliteit van de energieproductie in de regio Amsterdam vergroot en Diemen 34. Bij de nieuwe Diemen-centrale wordt bovendien slim gebruik gemaakt van de vrijkomende warmte door koppeling aan het stadsverwarmingsnet van Almere middels een warmtetransportleiding die over een afstand van 8,5 km 1,5 meter diep in de bodem van het IJmeer ligt.

Europees energiebeleid
Nuon wil blijven investeren in een concurrerende energievoorziening. Wij zijn dan ook voorstander van een grensoverschrijdend Europees energiebeleid. Eén Europese energiemarkt met gelijke concurrentievoorwaarden (‘gelijk speelveld’) is belangrijk voor Nederland om een goede concurrentiepositie te behouden. Ook is langetermijnzekerheid in wet- en regelgeving nodig voor een stabiel investeringsklimaat.

Vandaag op nieuws.nuon.nl: