Naar de homepage

Vraag van onder andere politici:

Hoe draagt Nuon bij aan de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie?

“Honderd procent duurzaam in 2050.” Zo verwoordde Diederik Samsom de klimaatambities van de PvdA tijdens zijn speech ‘Keuzes voor Nederland’ op 10 april 2012. Dit sluit aan bij de ambitie van Nuon, als onderdeel van Vattenfall: honderd procent CO2-neutraal in 2050.

Om bij te dragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot focussen wij op het stimuleren van energiebesparing, het investeren in duurzame energieproductie en het zo schoon en verantwoord mogelijk gebruiken van fossiele brandstoffen.

Voorbeelden van CO2-reductie
De schoonste energie is de energie die niet wordt gebruikt. Om te beginnen is gewoonweg besparen op energieverbruik natuurlijk dé manier om CO2-uitstoot te reduceren. Want door het voorkomen van energieverspilling is er minder energieproductie nodig en het verlaagt ook nog eens de kosten. Nuon richt zich daarom op een breed scala aan energieadviezen en besparingsproducten zoals hoogrendementsketels, isolatie, voorlichting via landelijke campagnes om verspilling tegen te gaan en de E-manager, waarmee de consument online inzicht krijgt in het eigen energieverbruik om daarmee te besparen.

Daarnaast biedt Nuon klanten de  VerspillingsCheck. Deze check bestaat uit een aantal eenvoudige vragen. Klanten weten binnen twee minuten hoeveel energie ze kunnen besparen door middel van tips en een persoonlijk advies op maat.

Maar Nuon doet meer om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo investeren wij in duurzame energieproductie en slim gebruik van energie en restwarmte. Twee voorbeelden:

1. Warmte en koude in Amsterdam ArenA
De ArenA wil in 2015 het eerste CO2-neutrale stadion zijn, onder meer door de inzet van stadswarmte en -koude van Nuon. Daardoor heeft de Arena jaarlijks 815.000 kilo minder CO2-uitstoot.

De warmte die de ArenA gebruikt, is restwarmte van de elektriciteitscentrale in Diemen. Door het gebruik van deze warmte is de CO2-reductie circa 50% ten opzichte van de oude gasgestookte ketels. Voor de koeling krijgt de ArenA duurzame koude van onze koudecentrale in Zuidoost. De CO2-reductie zal 75% zijn vergeleken met de huidige situatie.

2. Duurzame koudecentrale in Amsterdam Zuidoost
Een energiezuinige centrale voorziet kantoren en gebouwen van koude, voornamelijk vanuit de nabijgelegen Ouderkerkerplas. Koelmachines in de gebouwen zijn daardoor niet meer nodig. Dit levert een CO2-reductie op van circa 75%.

Tot slot: Nuon wil fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk inzetten als ‘brug’ naar een duurzame energietoekomst. Wij geloven dat afvang en opslag van CO2 (‘Carbon Capture and Storage’, kortweg CCS) hierbij essentieel is. Omdat CCS nu nog maar beperkt mogelijk is, zijn wij voorstander van het verder ontwikkelen van deze mogelijkheid.

(1/4) Naar de volgende vraag »
Vandaag op nieuws.nuon.nl: