Naar de homepage

Vraag van Henk Wanningen,

senior hoofd Productgroep Biomassa & Klimaat, Staatsbosbeheer:

Wat draagt Nuon bij aan het certificeren van biomassa om de duurzaamheid van biomassa te garanderen?

Biomassa is onderdeel van de brandstofmix voor de elektriciteitsproductie van Nuon. Wij zetten steeds meer biomassa in als belangrijke energiebron. Tenminste als deze echt duurzaam is en niet afkomstig is van bijvoorbeeld schaarse landbouwgrond of oerbossen. Nuon gebruikt bijvoorbeeld resthout van Staatsbosbeheer, dat FSC-gecertificeerd is. Dit betreft hout dat niet geschikt is voor verwerking in producten.

Inzet op certificering
Certificeren van biomassa is een belangrijk middel om duurzaamheid te kunnen garanderen op deze relatief jonge markt. Nuon is sterk voorstander van een gemeenschappelijke set van duurzaamheidcriteria: minimaal op Europees niveau, liefst wereldwijd. De criteria ondersteunen immers het specifieker en vergelijkbaar maken van de kwaliteit van biomassa. Momenteel werken energiebedrijven gezamenlijk aan internationale criteria. Certificering van biomassa geeft duidelijkheid over de herkomst en kwaliteit van deze brandstof.

Naar internationale criteria
Naast onze bijdrage aan certificering nemen wij deel aan de ontwikkeling van een mondiale standaard voor duurzame bio-energie. Ook participeren wij in een initiatief van gebruikers van houtpellets (korrels van samengeperst houtafval) om tot standaard biomassacontracten te komen, inclusief duurzaamheidscriteria.

Internationale duurzaamheidscriteria voor biomassa zijn er nu nog niet. Tot die tijd nemen wij diverse alternatieve maatregelen om de duurzaamheid van onze biomassa te borgen. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van bestaande certificeringssystemen, zoals FSC voor duurzame bosbouw.

(2/4) Naar de volgende vraag »
Vandaag op nieuws.nuon.nl: