Naar de homepage

Vraag van Wim de Ridder,

hoogleraar Toekomstonderzoek Universiteit Twente:

Hoe gaat Nuon om met de ontwikkeling van het decentraal opwekken van energie?

Steeds meer consumenten wekken zelf lokaal stroom op. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van warmtekrachtkoppeling, zonneboilers, zonnepanelen of windturbines. Het teveel aan elektriciteit leveren zij aan het net. De verschuiving van de klant als alleen afnemer naar de klant als producent én gebruiker.Voordelen

Zelf energie opwekken is populair. Zo is voor veel glastuinbouwbedrijven de productie van directe elektriciteit een belangrijke bron van inkomsten geworden. Daarbij maakt decentraal opwekken van energie ook onafhankelijker. Als de elektriciteitsproductie bovendien plaatsvindt vanuit duurzame bronnen, is het ook nog eens milieuvriendelijk.

Voorbeelden van decentrale opwekking zijn vergisting van biomassa, het gebruik van zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling en het gebruik van windturbines.

Onderzoek

Nuon onderzoekt de mogelijkheden en toepassingen van decentrale opwek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het creëren van draagvlak voor projecten, extra kapitaal voor investeringen in duurzame energie en het bieden van advies aan consumenten die het zelf opwekken van energie overwegen.

Smart grids

Om de ontwikkeling van decentrale energie rendabel en effectief te maken, moet ook de infrastructuur er klaar voor zijn. Lokaal uitwisselen van energie om het net in balans te houden kan alleen via zogeheten intelligente elektriciteitsnetten, of smart grids. Kortgezegd zijn dit netwerken gebaseerd op technologie die inzicht biedt in energiestromen en de (belasting van) het netwerk. Hierdoor zijn deze stromen en het netwerk te sturen en is het mogelijk onbalans in de energiestromen te vermijden. Samen met andere energiebedrijven levert Nuon een bijdrage aan de ontwikkeling van smart grids via het project Grid4EU. Dit is een van de grootste internationale onderzoeks- en ontwikkelprojecten in Europa op het gebied van smart grids. Zes Europese energiebedrijven werken hierin samen aan kennisontwikkeling en innovatie.

(3/4) Naar de volgende vraag »
Vandaag op nieuws.nuon.nl: