Naar de homepage

Vraag van Douwe Monsma,

voorzitter Windmolenvereniging De Zuidlob:

Hoe creëert Nuon draagvlak voor windenergie op land?

De meeste Nederlanders zijn in principe voorstander van windenergie. Toch hebben de meeste mensen liever geen windpark in hun achtertuin of vlakbij een natuurgebied. Overleg met alle betrokkenen is daarom altijd vereist.

Draagvlak

Voor het bouwen van windmolenparken is draagvlak nodig bij alle belanghebbenden: landelijke en lokale politici, maatschappelijke instanties en omwonenden. Nuon streeft naar een open en directe relatie met de omgeving. De kans op praktische oplossingen die breed gedragen worden is groter als wij belanghebbenden in een vroeg stadium direct betrekken bij onze activiteiten. En als wij duidelijke afspraken maken.

Goed contact
Een goed contact houdt in dat wij bijvoorbeeld regelmatig overleggen met belanghebbenden, gezamenlijk werken aan het oplossen van problemen, werkbezoeken van lokale of landelijke politieke delegaties plannen, (klanten)panels raadplegen en omwonenden informeren.

Windpark De Zuidlob
Een voorbeeld hiervan is de totstandkoming van windpark De Zuidlob in Flevoland, het grootste windpark op land in Nederland. Een intensieve samenwerking tussen de inwoners van het gebied, de agrariërs die het windpark De Zuidlob startten, de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland, het Rijk en Nuon maakte een snelle ontwikkeling van het windpark mogelijk.

Rol overheid
Windenergie heeft de toekomst, maar elektriciteitsproductie met een windpark is nog altijd een stuk duurder dan conventionele manieren van elektriciteitsopwekking. Daarom is (financiële) steun van de overheid nodig om investeringen rendabel te maken. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van mogelijke locaties en om te zorgen voor landelijke inpassing. Bovendien is het belangrijk dat initiatiefnemers en de overheid nauw samenwerken om gezamenlijk acceptatie en draagvlak te creëren. Dat is hard nodig als Nederland de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 wil halen.

Vandaag op nieuws.nuon.nl: