Naar de homepage

Vraag van maatschappelijke organisaties

Waar komen kolen voor de energieproductie vandaan en worden die verantwoord gewonnen?

Deze vraag is relevant voor alle energiebedrijven in Nederland aangezien een kwart van de Nederlandse energievoorziening op kolen draait. Nuon staat voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Daarbij past ook het verantwoord winnen van grondstoffen en zo veel mogelijk transparantie over onze eigen bedrijfsactiviteiten en die van onze toeleveranciers.

Vragen naar de herkomst van brandstoffen, in dit geval steenkool, en het effect van de winning ervan op de omgeving nemen wij dan ook uiterst serieus. Wij dringen er – nationaal en internationaal – bij leveranciers op aan om verantwoorde winning te garanderen.

Duidelijke richtlijnen
Via directe inkoop bij exporterende mijnbouwbedrijven of via de wereldhandelsmarkt voor brandstoffen komen we aan steenkool. Daarbij hanteren wij de VN-richtlijnen uit het UN Global Compact voor onder meer arbeidsomstandigheden en de effecten op het milieu. Daarnaast gaat Nuon zorgvuldig na met welke partijen we zaken doen en we voeren risicoanalyses uit.

Internationale afspraken
De handel in kolen is internationaal en dit betekent dat afspraken op internationaal niveau vereist zijn. Nuon is daar sterk voorstander van en zet in op duidelijke afspraken die wereldwijd worden gehanteerd en nageleefd. Nuon werkt samen met mijnbouwbedrijven en maatschappelijke organisaties om de winning van steenkolen verder te verduurzamen.

Verantwoordelijkheid in de keten
In de keten van winning, levering en gebruik van kolen hebben de verschillende betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheid. Wij onderstrepen de urgentie en noodzaak om een verantwoorde winning van steenkool te waarborgen en leveren daartoe nationaal en internationaal een bijdrage aan de ‘kolendialoog’.

(1/4) Naar de volgende vraag »
Vandaag op nieuws.nuon.nl: