Naar de homepage

Vraag van Siegbert van der Velde,

directeur Natuur- en Milieufederatie Groningen

Welke verantwoordelijkheid brengt het bouwen van een energiecentrale bij een natuurgebied met zich mee?

Ondernemen in een klein land als Nederland, zonder dat het ten koste gaat van de natuur. Dat is een van onze uitdagingen. Nuon bouwt de Magnumcentrale in de Groningse Eemshaven, aan de rand van de Waddenzee.

Onze inzet is om de impact op de natuur rond de centrale zo veel mogelijk te beperken. Negatieve effecten compenseren we. Maar de vraag van Siegbert van der Velde van Natuur- en Milieufederatie Groningen gaat verder: voelen wij ons als bedrijf ook verantwoordelijk voor het herstel en de ontwikkeling van natuurgebieden?

Maatwerk en aandacht voor omgeving
De verantwoordelijkheid voor het milieu en de omgeving waarin wij ondernemen voelen we sterk. We zijn ons bewust van maatschappelijke belangen, we gaan daar zorgvuldig mee om en houden ons uiteraard aan wet- en regelgeving. We zorgen voor maatwerk, gericht op inpassing in de leefomgeving op die plek.

Daarbij past bijvoorbeeld de ontwikkeling van een maatregelenplan voor de duingebieden van Ameland en Schiermonnikoog. Een van de maatregelen richt zich op de stikstofuitstoot van de centrale. Een aantal projecten is gestart om een grote hoeveelheid stikstof af te voeren, wat gunstig is voor de natuur. Ook nemen we voor stikstofuitstoot compenserende maatregelen in de Emmapolder, zoals bijvoorbeeld herstel- of verbeteringsmaatregelen of het creëren een nieuw natuurgebied.

Rol overheid
Het uitvoeren en coördineren van een grote natuurhersteloperatie in een bepaalde regio vinden we een taak van de overheid en niet van individuele bedrijven. Zeker als het gaat om de regie en eindverantwoordelijkheid. Verder is herstel en ontwikkeling van een gebied alleen mogelijk als alle betrokkenen partijen samenwerken. Wij leveren daaraan graag een actieve bijdrage. Zo werken we bijvoorbeeld mee aan het tot stand brengen van een economische en ecologische balans in een gebied.

(2/4) Naar de volgende vraag »
Vandaag op nieuws.nuon.nl: